Reglament

1. La Lliga Nocturna 2011-2012 consta de 18 proves.
2. Els organitzadors de cada prova determinaran quin tipus de competició serà, quins seran els resultats i solucionaran les possibles reclamacions.
3. Per la classificació final puntuaran totes les curses on s'ha participat.
4. Només hi haurà dues classificacions: DONES i HOMES, independentment del circuit en que es prengui part.
5. La puntuació per a cada cursa vindrà donada pels barems d'aquesta taula:

6. Als Organitzadors, se'ls hi adjudicarà la millor puntuació obtinguda. Si organitzen dues proves, la segona Organització se li contarà la segona millor puntuació obtinguda.
7. En cas d'empat al final de la Lliga, es mirarà qui ha obtingut més 1ers llocs, després qui ha obtingut més 2ns llocs, després 3ers llocs, etc.